W całym serwisie
W produktach

PHARMILL - PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH FLORYSIAK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój spółki PHARMILL przez promocję marki na rynkach zagranicznych”.

 

Celem projektu jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w branżowym programie promocji BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKA i promowanie polskiej marki produktowej.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 185 300,00 PLN.

Całkowita wartość projektu: 370 600,00 PLN

Zamawiający realizuje Projekt pt.: „Wdrożenie technologii rozdrabniania perełkowego w produkcji bolusów dla bydła oraz technologii homogenizacji ultradźwiękowej w produkcji maści dla zwierząt w celu poszerzenia ofert firmy PHARMILL o innowacyjne produkty” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Priorytet: I „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”

Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

 

 

Beneficjent: PHARMILL - Paulina Plenkiewicz i Wojciech Florysiak Sp. J.

 

 

Całkowita wartość projektu: 4 920 000 PLN

 

 

Kwota dofinansowania: 1 800 000 PLN

PHARMILL – PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH FLORYSIAK Sp. j. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój firmy PHARMILL poprzez promocję na rynkach eksportowych”.

 

Celem projektu jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w branżowym programie promocji BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKA i promowanie polskiej marki produktowej.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 206 650,00 PLN.

Pharmill – Paulina Plenkiewicz i Wojciech Florysiak Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Spółki PHARMILL poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze opracowania prototypu preparatu dla drobiu poprawiającego integralność jelit” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

 

Celem projektu jest opracowanie receptury i technologii wytwarzania prototypu preparatu dla drobiu poprawiającego integralność jelit na bazie olejków eterycznych i naturalnych ekstraktów roślinnych. Efektem projektu będzie rozpoczęcie przez Pharmill produkcji innowacyjnego produktu – preparatu dla drobiu poprawiającego integralność jelit. 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 644 720,00 PLN